Tallinna Linnavalitsus 12.10.2005 määrus number 99.
Spordiürituse korraldamise loa taotluse esitamise ja menetlemise juhend

Akti muudavad

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine