Tallinna Linnavalitsus 12.10.2005 määrus number 99.
Spordiürituse korraldamise loa taotluse esitamise ja menetlemise juhend

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded Tvk m 43 25.08.2005 01.01.2006
2 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996