Kesklinna sadama-ala detailplaneeringu eskiisi heakskiitmine

Tallinna Linnavalitsus 12.10.2005 istungi protokoll number 53/14
jõustumine 12.10.2005

Redaktsiooni kehtivus 12.10.2005 - ...

VÄLJAVÕTE

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

12. oktoober 2005 nr 53

 

 

Päevakorrapunkt 14

 

 

 

Kesklinna sadama-ala detailplaneeringu eskiisi heakskiitmine

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

1. Kiita heaks Kesklinna sadama-ala detailplaneeringu eskiis.

2. Võtta eelnimetatud töö aluseks detailplaneeringute koostamisel ning projekteerimistingimuste väljastamisel.

3. Detailplaneeringute koostamine algatada Kesklinna sadama-ala eskiisi alusel planeeringualade skeemil näidatud osade kaupa, lisades algatamise otsustesse arhitektuurikonkursside korraldamise nõude.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil koostöös Eesti Arhitektide Liidu ja teiste erialaliitude esindajatega viia läbi workshop (ümarlaud) täiendavate ideede ja lisatingimuste                         (s.h. kvaliteedistandard) saamiseks, millega arvestatakse edasise planeerimise ning arhitektuurikonkursside korraldamisel.

 

 

 

 

Tõnis Palts

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

VÄLJAVÕTE ÕIGE