Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile viitab
 
Tvk o 03.06.2010 nr 131
 
Tvk o 21.12.2006 nr 367
 
Tlv k 19.04.2006 nr 738
 
Tlv k 07.12.2005 nr 2352
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kesklinna sadama-ala detailplaneeringu eskiisi heakskiitmine
Tallinna Linnavalitsus 12.10.2005 istungi protokoll number 53/14
Jõustumine:12.10.2005
Redaktsiooni kehtivus:12.10.2005 - ...

VÄLJAVÕTE

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

12. oktoober 2005 nr 53

 

 

Päevakorrapunkt 14

 

 

 

Kesklinna sadama-ala detailplaneeringu eskiisi heakskiitmine

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

1. Kiita heaks Kesklinna sadama-ala detailplaneeringu eskiis.

2. Võtta eelnimetatud töö aluseks detailplaneeringute koostamisel ning projekteerimistingimuste väljastamisel.

3. Detailplaneeringute koostamine algatada Kesklinna sadama-ala eskiisi alusel planeeringualade skeemil näidatud osade kaupa, lisades algatamise otsustesse arhitektuurikonkursside korraldamise nõude.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil koostöös Eesti Arhitektide Liidu ja teiste erialaliitude esindajatega viia läbi workshop (ümarlaud) täiendavate ideede ja lisatingimuste                         (s.h. kvaliteedistandard) saamiseks, millega arvestatakse edasise planeerimise ning arhitektuurikonkursside korraldamisel.

 

 

 

 

Tõnis Palts

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

VÄLJAVÕTE ÕIGE