Tallinna Linnavolikogu 06.10.2005 määrus number 55.
Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määrusega nr 43 kinnitatud "Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded" muutmine

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996