Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määrusega nr 43 kinnitatud "Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded" muutmine

Tallinna Linnavolikogu 06.10.2005 määrus number 55
jõustumine 13.10.2005

Redaktsiooni kehtivus 13.10.2005 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

6. oktoober 2005 nr 55

 

 

Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määrusega nr 43 kinnitatudTallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 363, Haldusmenetluse seaduse § 64 lõigete 1, 2 ja 3 ning Tallinna põhimääruse § 26 lõike 1 punkti 363 ja § 39 lõike 1 punkti 1 alusel ja kooskõlas Liiklusseaduse § 2 lõikega 4.

 

 

§ 1. Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määrusega nr 43 kinnitatud Tallinna linna avaliku korra eeskirja ja avaliku koosoleku korraldamise nõuetesse tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt:

“(2) Motoriseerimata ühistranspordivahendite (sh velotaksode) liiklemine on keelatud Voorimehe tänaval ja Vanaturu kaelas.“;

2) paragrahvi 5 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt:

“(3) Vanalinna muinsuskaitsealal on peatuses lubatud korraga seista kuni kahel motoriseerimata sõidukil.“;

3) paragrahvi 5 täiendatakse 4. lõikega järgmises sõnastuses:

“(4) Raekoja platsil on lubatud motoriseerimata ühistranspordivahendite liiklemine, parkimine Raekoja platsil on keelatud.“.

§ 2. Määrus jõustub 13. oktoobril 2005.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees