Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määrusega nr 43 kinnitatud "Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 06.10.2005 määrus number 55
Jõustumine:13.10.2005
Redaktsiooni kehtivus:13.10.2005 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

6. oktoober 2005 nr 55

 

 

Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määrusega nr 43 kinnitatudTallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 363, Haldusmenetluse seaduse § 64 lõigete 1, 2 ja 3 ning Tallinna põhimääruse § 26 lõike 1 punkti 363 ja § 39 lõike 1 punkti 1 alusel ja kooskõlas Liiklusseaduse § 2 lõikega 4.

 

 

§ 1. Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määrusega nr 43 kinnitatud Tallinna linna avaliku korra eeskirja ja avaliku koosoleku korraldamise nõuetesse tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt:

“(2) Motoriseerimata ühistranspordivahendite (sh velotaksode) liiklemine on keelatud Voorimehe tänaval ja Vanaturu kaelas.“;

2) paragrahvi 5 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt:

“(3) Vanalinna muinsuskaitsealal on peatuses lubatud korraga seista kuni kahel motoriseerimata sõidukil.“;

3) paragrahvi 5 täiendatakse 4. lõikega järgmises sõnastuses:

“(4) Raekoja platsil on lubatud motoriseerimata ühistranspordivahendite liiklemine, parkimine Raekoja platsil on keelatud.“.

§ 2. Määrus jõustub 13. oktoobril 2005.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees