Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Projekti "Hoovid korda" elluviimine
Tallinna Linnavolikogu 06.10.2005 otsus number 263
Redaktsiooni kehtivus:06.10.2005 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

6. oktoober 2005 nr 263

 

 

 

 

Projekti “Hoovid korda“ elluviimine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 alusel, kooskõlas linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud Tallinna põhimääruse § 6 lg 1 p 3 ja 9. detsembri 2004 määrusega nr 53 kinnitatud Tallinna arengukava 2005-2014 ning tulenevalt Mittetulundusühingu EESTI KORTERIÜHISTUTE LIIT poolt 2005. aastal koostatud kontseptsiooni “Hoovid korda“ projektist ja linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1.    Tallinna Linnavalitsusel töötada välja ja kinnitada 1. jaanuariks 2006 projekti “Hoovid korda“ raames hoove korrastavate korteriühistute rahalise toetamise kord.

2.    Näha Tallinna linna 2006. aasta eelarves projekti “Hoovid korda“ elluviimiseks rahaline toetus korteriühistutele ning arvestada projekti finantseerimise vajadusega Tallinna linna järgnevate aastate eelarve koostamisel.

3.    Tallinna Linnakantseleil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4.    Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees