Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna elamuehitusprogrammi "Igale noorele perele oma kodu" algatamine
Tallinna Linnavolikogu 06.10.2005 otsus number 253
Redaktsiooni kehtivus:06.10.2005 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

6. oktoober 2005 nr 253

 

 

 

 

Tallinna elamuehitusprogrammi “Igale noorele perele oma kodu“ algatamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, Tallinna põhimääruse § 6 lg 1 p 3, § 39 lg 1 p 3, § 49 lg 1 punktide 1, 2 ja 3 ning § 511,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Algatada elamuehitusprogramm “Igale noorele perele oma kodu“.

2. Tallinna Linnavalitsusel moodustada elamuehitusprogrammi “Igale noorele perele oma kodu“ ettevalmistamiseks ja elluviimiseks ajutine komisjon, kaasates linnavolikogu liikmeid, mille ülesanneteks on:

2.1 selgitada ja defineerida, kes on noor perekond, kes vajab linnalt munitsipaalelamispinda;

2.2  selgitada, kui suur on munitsipaalelamispinda vajavate noorperede leibkondade arv;

2.3  koostada tegevuskava elamuehitusprogrammi “Igale noorele perele oma kodu“ elluviimiseks;

2.4 töötada välja ning esitada Tallinna Linnavolikogule ja Tallinna Linnavalitsusele õigusaktide eelnõud, mis on vajalikud punktis 1 nimetatud programmi elluviimiseks.

3. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees