Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
10.10.2005-24.10.2010

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Kaisukaru Lasteaia põhimääruse muutmine
Tallinna Linnavalitsus 05.10.2005 määrus number 97
Jõustumine:10.10.2005
Kehtetuks tunnistamine:25.10.2010
Redaktsiooni kehtivus:10.10.2005 - 24.10.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 21.10.2010 nr 80, jõustumine 25.10.2010

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

     5. oktoober 2005 nr 97

 

 

 

 

 

Tallinna Kaisukaru Lasteaia põhimääruse muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3, Tallinna põhimääruse § 52 lõike 7 ja Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra punkti 2.6 ning 25. augusti 2005 otsuse nr 208 alusel.

 

 

 

 

 

       

 

§ 1.  Teha Tallinna Linnavalitsuse 29. detsembri 2004 määrusega nr 108 kinnitatud Tallinna Kaisukaru Lasteaia põhimääruses järgmised muudatused:

1) muuta punkti 1.2 ja sõnastada see alljärgnevalt: „1.2 Lasteasutuse asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn ja aadress on Lembitu tn 6 ja Lembitu tn 14  10114 Tallinn.”;

2) muuta punkti 2.1 ja sõnastada see alljärgnevalt: „2.1 Lasteasutuses on nooremad, keskmised ja vanemad rühmad ning liitrühmad.”;

3) punktis 7.4.6 jätta välja sõnad „kooskõlastatult  haridusameti juhatajaga”.

§ 2.  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 8. detsembri 1999 määruse nr 108 „Tallinna Kesklinna koolieelsete lasteasutuste põhimääruste kinnitamine” punktiga 1.8 kinnitatud Tallinna 47. Lasteaia põhimäärus.

§ 3.  Määrus jõustub 10. oktoobril 2005.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär