Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Volituste andmine Tarmo Sulg`ile (osalema Rahvusvahelise Linnavalgustuse Liidu töös)
Tallinna Linnavalitsus 28.09.2005 korraldus number 1830
Redaktsiooni kehtivus:28.09.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. september 2005 nr 1830-k

 

 

Volituste andmine Tarmo Sulg´ile

 

 

 

 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 13 lg 2 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2, § 78 lg 2 ja Tallinna Linnavolikogu 17. juuni 2004 otsusega nr 142:

 

 

 

1. Volitada Tallinna Kommunaalameti hooldusosakonna juhatajat Tarmo Sulge osalema Rahvusvahelise Linnavalgustuse Liidu (LUCI Liit) töös.

2. Määrata Tarmo Sulg Rahvusvahelise Linnavalgustuse Liiduga suhtlemisel kontaktisikuks.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 18.augusti 2004 korralduse nr 1604-k punktides 2 ja 3 Tõnu Tuppitsale antud volitused.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Kommunaalameti hooldusosakonna juhatajale Tarmo Sulg´ile ja  Tallinna Keskkonnaameti juhatajale Tõnu Tuppitsale.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär