Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Volituste andmine Tallinna Transpordiametile riigihanke "Parkimise korraldamise, parkimisjärelevalve teostamise, parkimistasu maksmise kontrollimise ning viivistasu määramise õiguse üleandmine eraõiguslikule juriidilisele isikule"
Tallinna Linnavalitsus 28.09.2005 korraldus number 1829
Redaktsiooni kehtivus:28.09.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. september 2005 nr 1829-k

 

 

Volituste andmine Tallinna Transpordiametile riigihanke “Parkimise korraldamise, parkimisjärelevalve teostamise, parkimistasu maksmise kontrollimise ning viivistasu määramise õiguse üleandmine eraõiguslikule juriidilisele isikule“ korraldamiseks

 

 

 

Halduskoostöö seaduse § 5, § 9, Väärteomenetluse seadustiku § 9 p 3, Liiklusseaduse § 50¹ lg 3, Kohalike maksude seaduse § 14¹ lg 2, Riigihangete seaduse § 5 lg 1 p 1, § 7, Tallinna Linnavolikogu 22. septembri 2005 otsuse nr 230 „Nõusoleku andmine parkimisjärelvalve teostamise, parkimistasu maksmise kontrollimise ning viivistasu määramise lepinguliseks üleandmiseks eraõiguslikule juriidilisele isikule“, Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine“ lisa punkt 10.1 ja Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 43 kinnitatud Tallinna Transpordiameti põhimääruse punktide 2.1.2; 2.1.24; 2.1.30 ja 2.1.35 alusel:

 

 

1. Tallinna Transpordiametil korraldada riigihange “Parkimise korraldamise, parkimisjärelevalve teostamise, parkimistasu maksmise kontrollimise ning viivistasu määramise õiguse üleandmine eraõiguslikule juriidilisele isikule“  tähtajaga 5 aastat. Riigihankekonkursi tingimuste koostamisel arvestada Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2005 otsuses nr 9 ja revisjonikomisjoni kontrollimaterjalides “Tallinna liikluskorralduse, parkimise ja piletite tellimise ning realiseerimisega seotud lepingute täitmine“ toodut ning hanke tingimused kooskõlastada enne konkursi väljakuulutamist Tallinna Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni ja rahanduskomisjoniga.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Transpordiametile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär