Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Osalemine projektis "INNOMET II" ja volituste andmine Kairi Tenistele
Tallinna Linnavalitsus 28.09.2005 korraldus number 1828
Redaktsiooni kehtivus:28.09.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. september 2005 nr 1828-k

 

 

Osalemine projektis “INNOMET II“ ja volituste andmine Kairi Tenistele

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 5 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punktiga 2 ning Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määrusega nr 55 kinnitatud Välisrahastusega projektides osalemise korra punktiga 4.1:

 

 

1. Osaleda lihtpartnerina välisrahastusega projektis “INNOMET II – Nõustamissüsteem masina- ja  aparaadiehituse ning elektroonikatööstuse sektori koolitus- ja tööjõuprobleemide lahendamiseks“ (edaspidi nimetatud projekt).

2. Määrata projekti:

2.1 hoidjaks Tallinna     Ettevõtlusamet (registrikood 75023817);

2.2 vastutavaks esindajaks Tallinna Ettevõtlusameti juhataja Kairi Teniste.

3. Volitada Tallinna Ettevõtlusameti juhatajat Kairi Tenistet alla kirjutama projekti juhtpartneri mittetulundusühinguga EESTI MASINATÖÖSTUSE LIIT sõlmitavale lepingule.

4. Projektis osalemise finantseerimine toimub  Tallinna Ettevõtlusameti 2005. aasta eelarve realt “Ettevõtluse arendamise projektid“.

5. Tallinna Ettevõtlusametil teha korraldus teatavaks mittetulundusühingule EESTI MASINATÖÖSTUSE LIIT ja Tallinna Linnakantselei arenguteenistuse välisprojektide rakendamise osakonnale.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär