Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse energeetikakomisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 28.09.2005 määrus number 94
Jõustumine:03.10.2005
Redaktsiooni kehtivus:03.10.2005 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

    28. september 2005 nr 94

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse energeetikakomisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 501 lõike 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 22. mai 1998 määrusega nr 33 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse energeetikakomisjoni põhimääruse punkti 1.2 ja 2.2 alusel ning lähtudes Tallinna Tehnikaülikooli 15. septembri 2005 kirjast.

 

 

 

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 10. detsembri 2003 määrusega nr 105 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse energeetikakomisjoni koosseisus tehakse järgmised muudatused:

1) arvatakse komisjoni koosseisust välja Olev Liik;

2) kinnitatakse komisjoni liikmeks TTÜ Elektroenergeetika Instituudi direktor Heiki Tammoja.

§ 2.  Määrus jõustub 3. oktoobril 2005.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär