Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Osalemine Euroopa Sotsiaalfondi projektis "Eelkutseõppe arendamine Tallinna Heleni Koolis" ja volituse andmine Andres Pajulale
Tallinna Linnavalitsus 28.09.2005 korraldus number 1818
Redaktsiooni kehtivus:28.09.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. september 2005  nr 1818-k     

 

 

Osalemine Euroopa Sotsiaalfondi projektis „Eelkutseõppe arendamine Tallinna Heleni Koolis“ ja volituse andmine Andres Pajulale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2, Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määrusega nr 55 kinnitatud “Välisrahastusega projektides osalemise korra“ punkti 4.1 alusel:

 

 

1. Osaleda juhtpartnerina Euroopa Sotsiaalfondi projektis "Eelkutseõppe arendamine Tallinna Heleni Koolis“ (edaspidi projekt).

 

2. Määrata projekti:

2.1 hoidjaks Tallinna Heleni Kool;

2.2 vastutavaks esindajaks Tallinna Haridusameti juhtaja Andres Pajula.

3. Volitada Tallinna Haridusameti juhatajat Andres Pajulat Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud projekti toetuse kinnituskirjale.

4. Finantseerida projekti summas 132 527 krooni Tallinna linna eelarvest Tallinna Heleni Koolile selleks ettenähtud vahendite arvelt.

5. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Tallinna Heleni Koolile ja Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär