Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna 47. Lasteaia likvideerimiskomisjoni moodustamine
Tallinna Linnavalitsus 28.09.2005 korraldus number 1817
Redaktsiooni kehtivus:28.09.2005 - 01.03.2006

KEHTETU:

Tlv k 01.03.2006 nr 394

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. september 2005 nr 1817-k

 

 

Tallinna 47. Lasteaia likvideerimiskomisjoni moodustamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna põhimääruse § 501 lg 6, Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra p 6.1 ning Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 otsuse nr 208 alusel:

 

 

1. Moodustada Tallinna 47. Lasteaia likvideerimiskomisjon (edaspidi komisjon) koosseisus:

esimees:       Meelis Kond                        Tallinna Haridusameti hariduskorralduse teenistuse

   direktor;

aseesimees: Marika Pettai                        Tallinna Haridusameti hariduskorralduse teenistuse

   üldhariduse osakonna vanemspetsialist;

liikmed:      Viive Katus                            Tallinna Haridusameti ökonoomikateenistuse

   raamatupidamise osakonna pearaamatupidaja asetäitja;

                    Tiiu Murumägi                    Tallinna Haridusameti ökonoomikateenistuse eelarve

   osakonna ökonomist;

                     Mari Toodo                        Tallinna Haridusameti üldosakonna arhivaar;

                     Ave Laisaar                        Tallinna Kaisukaru Lasteaia  juhataja;

                     Tatjana Olavjanshikova    Tallinna 47. Lasteaia majandusjuhataja;

         Siiri Koppel                      Tallinna 47. Lasteaia  raamatupidaja.

2. Komisjonil alustada likvideerimismenetlust 1. oktoobrist  2005 ja lõpetada 15. detsembriks 2005. Likvideerimismenetluse lõpparuanne esitada linnavalitsusele 15. detsembriks 2005.

3. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär