Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna korrakaitseüksuse munitsipaalpolitsei strateegilised arengusuunad 2005 - 2009
Tallinna Linnavolikogu 22.09.2005 määrus number 52
Jõustumine:29.09.2005
Redaktsiooni kehtivus:29.09.2005 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

22. september 2005 nr 52

 

 

Tallinna korrakaitseüksuse munitsipaalpolitsei strateegilised arengusuunad 2005 - 2009

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 531-535 ning Tallinna põhimääruse § 6 lg 1 punkti 5 alusel.

 

 

§ 1.  Kinnitada Tallinna korrakaitseüksuse munitsipaalpolitsei strateegilised arengusuunad      2005-2009 vastavalt lisale.

§ 2.  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määruse nr 18 “Tallinna munitsipaalpolitsei arengukava heakskiitmine, Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti põhimääruse muutmine ning linna ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisude muutmine“ punkt 1.

§ 3.  Määrus jõustub 29. septembril 2005.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees