Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 25. novembri 2004 määrusega nr 41 kinnitatud "Linnaelanike küsitluse kord" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 22.09.2005 määrus number 49
Jõustumine:26.09.2005
Redaktsiooni kehtivus:26.09.2005 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

22. september 2005 nr 49

 

 

Tallinna Linnavolikogu 25. novembri

2004 määrusega nr 41 kinnitatud “Linnaelanike küsitluse kord“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalituse korralduse seaduse § 2 lg 2 p 2 ja § 15 lg 2 ning Tallinna põhimääruse § 27 alusel.

 

 

§ 1. Muuta Tallinna Linnavolikogu 25. novembri 2004 määrusega nr 41 kinnitatud Linnaelanike küsitluse korra punkti 6.1 ja sõnastada see järgmiselt:

“6.1 Esitatavad küsimused tehakse avalikult teatavaks vähemalt kümme päeva enne küsitluse algust.“

§ 2. Määrus jõustub 26. septembril 2005.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees