Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnaelanike küsitluse läbiviimine
Tallinna Linnavolikogu 22.09.2005 otsus number 232
Redaktsiooni kehtivus:22.09.2005 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

22. september 2005 nr 232

 

 

 

 

Linnaelanike küsitluse läbiviimine

 

 

 

Juhindudes linnavolikogu 25. novembri 2004 määruse nr 41 Linnaelanike küsitluse läbiviimise korra p 2.2,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Viia 3.-9. oktoobril 2005 linnaosade küsitluspunktides läbi linnaelanike küsitlus.

2. Küsitlusel linnaelanikele esitatav küsimus on: “Kas linn peaks alustama noortele peredele suunatud munitsipaalkorterite ehitust?“. Küsitlusel linnaelanikele esitatava küsimuse vastuse variandid on: “jah“, “ei“.

3. Võtta teadmiseks, et Tallinna Linnavalitsus katab küsitluse kulud Tallinna Linnakantselei eelarvest.

4. Avalikustada otsus Tallinna veebilehel ja ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees