Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni moodustamine (lastehoiu toetuse maksmise korra väljatöötamiseks)
Tallinna Linnavalitsus 24.08.2005 korraldus number 1555
Redaktsiooni kehtivus:24.08.2005 - 14.12.2005

KEHTETU:

Tlv k 14.12.2005 nr 2434

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

24. august 2005 nr 1555-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel  ja tulenevalt lastehoiu toetuse maksmise korra väljatöötamise vajadusest:

 

 

1. Moodustada ajutine komisjon lastehoiu toetuse maksmise korra väljatöötamiseks järgmises koosseisus:

esimees: Diana Ingerainen – Tallinna abilinnapea;

liikmed: Kaia Jäppinen – Tallinna abilinnapea;

Katrin Leosk – Kristiine linnaosa vanem;

Merle Leopard – Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna peaspetsialist;

Meelis Kond – Tallinna Haridusameti hariduskorralduse teenistuse direktor;

Enn Kirsman – Tallinna linnapea nõunik;

Merike Martinson – Tallinna Linnavolikogu lastekaitsekomisjoni esimees.

 

2. Komisjonil on õigus oma töösse kaasata täiendavalt teiste asutuste ja ettevõtete esindajaid.

3. Komisjonil töötada välja lastehoiu toetuse maksmise korra eelnõu 5. septembriks 2005.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär