Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni moodustamine (töötada välja tasandusfondi asutamisdokumendid ning funktsioneerimise põhimõtted ja kord, kompenseerimaks vee hinnatõus vähekindlustatud linlastele)
Tallinna Linnavalitsus 11.07.2005 korraldus number 1404
Redaktsiooni kehtivus:11.07.2005 - 07.02.2007

KEHTETU:

Tlv k 07.02.2007 nr 222

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

11. juuli 2005 nr 1404-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 24. märtsi 2005 otsusest nr 71  “AKTSIASELTSI TALLINNA VESI aktsiate osaline müük börsil“ ning soovist  kompenseerida võimalikku vee hinnatõusu vähekindlustatud linlastele:

 

 

1. Moodustada ajutine komisjon, et töötada välja tasandusfondi asutamisdokumendid ning funktsioneerimise põhimõtted ja kord, kompenseerimaks vee hinnatõus vähekindlustatud linlastele, järgmises koosseisus:

esimees:            Toivo Promm   Tallinna abilinnapea;

aseesimees:       Taavi Aas         Tallinna abilinnapea;

liikmed: Aave Põdra      Tallinna Ettevõtlusameti hinna ja tarbijakaitse teenistuse direktor;

Vello Ervin       Tallinna Ettevõtlusameti linna äriühingute järelevalve osakonna

juhataja;

Uku Torjus       Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna juhataja.

2. Komisjonil esitada Tallinna Linnavalitsusele komisjoni töö vahearuanne 3. augustiks 2005 ja 24. augustiks 2005 tasandusfondi asutamisdokumendid ning funktsioneerimise põhimõtted ja kord.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Merike Alep

 

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja asetäitja linnasekretäri ülesannetes