Tänavanime määramine Haabersti linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 11.07.2005 määrus number 77
jõustumine 15.07.2005

Redaktsiooni kehtivus 15.07.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

11. juuli 2005 nr 77

 

 

 

Tänavanime määramine Haabersti linnaosas

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse §  3 lõike 7 punkt 1, § 4 lõike 1 punkt 4, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 13 lõike 2 punkt 1 ning Tallinna Linnavolikogu 03. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktide 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel.

 

 

 

§ 1. Määrata Haabersti linnaosas Tiskre asumis Tiskre elamurajooni idaosa detailplaneeringuga tekkivale tänavale nimeks Kaarlepere tänav vastavalt lisale.

§ 2.  Tallinna Linnaplaneerimise Ametil määrata Kaarlepere tänava nime alusel planeeringu alal moodustatavatele kinnistutele aadressid ja pärast kohaliku omavalitsuse volikogu valimisi 16. oktoobril 2005 valmistada ette Kaarlepere tänava nime alusel väljapoole planeeringu ala jäävate aadresside muudatused.

§ 3. Tallinna Haabersti Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omanike poolt numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänava ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

§ 4. Määrus jõustub 15. juulil 2005.

Tõnis Palts

Linnapea

Merike Alep

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja asetäitja linnasekretäri ülesannetes

Kaarlepere tänava skeem