Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tasuliste koduteenuste sisseseadmine ja nende hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 29.06.2005 korraldus number 1369
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivus: - 31.12.2010

 AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 29.09.2010 nr 1478, jõustumine 01.01.2011


TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. juuni 2005 nr 1369-k

 

 

Tasuliste koduteenuste sisseseadmine ja nende hindade kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3,    Tallinna Linnavolikogu 25. novembri 2004 määrusega nr 40 kehtestatud “Koduteenuste osutamise tingimuste ja korra” p 4 ja Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 „Hindade kehtestamine linna asutustes” p 1 alusel ja kooskõlas Sotsiaalhoolekande seaduse § 45 lg 1:

 

 

     

1. Kehtestada tasuliste koduteenuste hinnad koos käibemaksuga alates 1. jaanuarist 2006 alljärgnevalt:

1.1 teenuse ühe tunni hind                                                           54 krooni;

1.2 teenuse ühe tunni soodushind (kliendi osalustasu)       10 krooni. 

2. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil teha korraldus teatavaks ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär