Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine
Tallinna Linnavalitsus 22.06.2005 määrus number 71
Jõustumine:27.06.2005
Redaktsiooni kehtivus:27.06.2005 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

    22. juuni 2005 nr 71

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 3 alusel, kooskõlas Haldusmenetluse seaduse § 92 lõikega 4 ja § 93 lõikega 1 ja tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 08. juuni 2005 korraldusest nr 1162-k.

 

 

 

 

 

§ 1.  Tunnistada kehtetuks:

1) Tallinna Linnavalitsuse 06. oktoobri 1999 määrus nr 80 “Riigimaa enampakkumisega erastamiseks koostatavatele piiriprotokollidele alla kirjutamiseks volituste andmine“;

2) Tallinna Linnavalitsuse 17. novembri 1999 määrus nr 98 “Kinnistute jagamiseks ja ühendamiseks koostatavatele piiriprotokollidele alla kirjutamiseks volituse andmine“.

§ 2.  Määrus jõustub 27. juunil 2005.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär