Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Lastekodu struktuuriüksuse Tallinna Noortekodu moodustamine
Tallinna Linnavolikogu 16.06.2005 otsus number 179
Redaktsiooni kehtivus:16.06.2005 - ...


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

16. juuni 2005 nr 179

 

 

 

 

Tallinna Lastekodu struktuuriüksuse Tallinna Noortekodu moodustamine

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 ning Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 ja tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2001 määrusega nr 38 kinnitatud Tallinna hoolekande arengukava aastateks 2001- 2005,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Moodustada Tallinna Lastekodu juurde struktuuriüksus Tallinna Noortekodu.

2. Tallinna Linnavalitsusel teha vastavad muudatused Tallinna Lastekodu põhimäärusesse.

3. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Noortekodule.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees