Volitatud isikute määramine Teeseaduse ja selle alusel antud õigusaktide nõuete rikkumise kõrvaldamiseks ettekirjutuste koostamiseks

Tallinna Linnavolikogu 16.06.2005 määrus number 32
jõustumine 01.07.2005
Kehtetuks tunnistamine 09.12.2010
Redaktsiooni kehtivus 01.07.2005 - 08.12.2010

 AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 02.12.2010 nr 62, jõustumine 09.12.2010


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

16. juuni 2005 nr 32

 

 

Volitatud isikute määramine Teeseaduse ja selle alusel antud õigusaktide nõuete rikkumise kõrvaldamiseks ettekirjutuste koostamiseks

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja Teeseaduse § 39 lõike 2 alusel ning kooskõlas Tallinna Kommunaalameti põhimääruse punktiga  2.1.1.

 

 

     

§ 1.  Määrata Tallinna linna omandis olevatel teedel Teeseaduse ja selle alusel antud õigusaktide nõuete rikkumise kõrvaldamiseks ettekirjutusi koostama volitatud isikuteks Tallinna Kommunaalameti ehituse ja järelevalve osakonna juhataja, peaspetsialist, vanemspetsialist, hooldusosakonna juhataja ja peaspetsialist.

§ 2.  Määrus jõustub 1. juulil 2005.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees