Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Volitatud isikute määramine Teeseaduse ja selle alusel antud õigusaktide nõuete rikkumise kõrvaldamiseks ettekirjutuste koostamiseks
Tallinna Linnavolikogu 16.06.2005 määrus number 32
Jõustumine:01.07.2005
Kehtetuks tunnistamine:09.12.2010
Redaktsiooni kehtivus:01.07.2005 - 08.12.2010

 AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 02.12.2010 nr 62, jõustumine 09.12.2010


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

16. juuni 2005 nr 32

 

 

Volitatud isikute määramine Teeseaduse ja selle alusel antud õigusaktide nõuete rikkumise kõrvaldamiseks ettekirjutuste koostamiseks

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja Teeseaduse § 39 lõike 2 alusel ning kooskõlas Tallinna Kommunaalameti põhimääruse punktiga  2.1.1.

 

 

     

§ 1.  Määrata Tallinna linna omandis olevatel teedel Teeseaduse ja selle alusel antud õigusaktide nõuete rikkumise kõrvaldamiseks ettekirjutusi koostama volitatud isikuteks Tallinna Kommunaalameti ehituse ja järelevalve osakonna juhataja, peaspetsialist, vanemspetsialist, hooldusosakonna juhataja ja peaspetsialist.

§ 2.  Määrus jõustub 1. juulil 2005.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees