Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Volitatud isikute määramine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise nõuete täitmise ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatava kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni nõuetele vastavuse kontrollimiseks
Tallinna Linnavolikogu 16.06.2005 määrus number 31 [RT IV, 08.08.2013, 38]
Jõustumine:01.07.2005
Redaktsiooni kehtivus:01.07.2005 - ... [RT IV, 08.08.2013, 38]

 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

16. juuni 2005 nr 31

 

 

Volitatud isikute määramine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise nõuete täitmise ning ühisveevärgi ja                        -kanalisatsiooniga ühendatava kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni nõuetele vastavuse kontrollimiseks

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, Ühisveevärgi ja         -kanalisatsiooni seaduse § 5 lõike 3, § 11 lõike 4 alusel ja kooskõlas Tallinna Kommunaalameti põhimääruse punktiga 2.1.8.

 

 

§ 1.  Määrata ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise nõuete täitmise ning ühisveevärgi ja       -kanalisatsiooniga ühendatava kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni nõuetele vastavuse kontrolli teostamise volitatud isikuteks Tallinna Kommunaalameti inseneriosakonna juhataja, juhtivspetsialist ja vanemspetsialist.

§ 2.  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 3. mai 2001 määrus nr 21.

§ 3.  Määrus jõustub 1 juulil 2005.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees