Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna kriisireguleerimismeeskonna koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 15.06.2005 määrus number 70
Jõustumine:20.06.2005
Kehtetuks tunnistamine:19.03.2012
Redaktsiooni kehtivus:14.05.2007 - 02.11.2008

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tlv m 09.05.2007 nr 46 jõust. 14.05.2007
Tlv m 31.05.2006 nr 47 jõust. 05.06.2006

Tlv m 30.11.2005 nr 109 jõust. 05.12.2005

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallinn

15. juuni 2005 nr 70

 

 

 

 

 

Tallinna kriisireguleerimismeeskonna koosseisu kinnitamine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Hädaolukorraks valmisoleku seaduse § 20 lg 1 punkti 8, § 21 lg 2 punkti 3 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määruse nr 43 “Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruse kinnitamine“ punktiga 3.2, Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 otsuse nr 292 “Nõusoleku andmine halduslepingu sõlmimiseks“ lisa punktiga 2.1 ja Tallinna Linnavalitsuse 6. märtsi 2002 määruse nr 26 “Tallinna kriisikomisjoni põhimääruse ja koosseisu kinnitamine“ lisa 1 punktiga 3.1.3 ja tulenevalt Tallinna kriisikomisjoni 12. mai 2005 koosoleku protokollist.

 

 

 

 

 

§ 1.  Kinnitada kriisireguleerimismeeskonna koosseis vastavalt lisale. 

§ 2.  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrus nr 70 “Tallinna kriisireguleerimismeeskonna koosseisu kinnitamine“.

§ 3.  Kriisireguleerimismeeskonna nimeline koosseis kinnitatakse ametiasutuste juhtide ettepanekute alusel linnapea käskkirjaga.

(Tlv m 31.05.2006 nr 47 jõust. 05.06.2006)

§ 4.  Määrus jõustub 20. juunil 2005.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

15. juuni 2005 määruse nr 70

“Tallinna kriisireguleerimismeeskonna

koosseisu kinnitamine“

LISA

 

Tallinna kriisireguleerimismeeskonna koosseis

 

 

 

Meeskonna juht                        Tallinna abilinnapea

                                                (Tlv m 31.05.2006 nr 47 jõust. 05.06.2006)

 

Meeskonna juhi asetäitjad         Tallinna Kommunaalameti juhataja

                                                (Tlv m 31.05.2006 nr 47 jõust. 05.06.2006)

 

            Põhja-Eesti Päästekeskuse koordinatsiooniteenistuse juht

                                                (Tlv m 31.05.2006 nr 47 jõust. 05.06.2006)

 

Liikmed                                    Põhja-Eesti Päästekeskuse ametnikud

                                                (Tlv m 31.05.2006 nr 47 jõust. 05.06.2006)

 

Tallinna Linnakantselei esindajad

 

Tallinna Perekonnaseisuameti esindaja

 

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti esindaja

 

Tallinna Haridusameti esindaja

 

Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti esindaja

 

Tallinna Kommunaalameti esindaja

 

Tallinna Transpordiameti esindajad

 

Tallinna Elamumajandusameti esindaja

 

Tallinna Keskkonnaameti esindaja

 

Tallinna Ettevõtlusameti esindaja

 

Tallinna Maa-ameti esindaja

 

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti esindaja

 

Tallinna Spordi- ja Noorsooameti esindaja

 

Tallinna Linnaarhiivi esindaja

 

Haabersti Linnaosa Valitsuse esindaja

 

Kristiine Linnaosa Valitsuse esindaja

 

Nõmme Linnaosa Valitsuse esindaja

 

Mustamäe Linnaosa Valitsuse esindaja

 

Kesklinna Linnaosa Valitsuse esindaja

 

Põhja-Tallinna Linnaosa Valitsuse esindaja

 

Pirita Linnaosa Valitsuse esindaja

 

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse esindaja

 

Eesti Kaitsejõudude esindajad
(Tlv m 09.05.2007 nr 46 jõust. 14.05.2007)

 

Piirivalveameti esindaja

 

Kaitseliidu esindaja

 

Politseiameti esindaja

 

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti esindaja
(Tlv m 09.05.2007 nr 46 jõust. 14.05.2007)

 

Teavitamisgrupi liikmed Tallinna Linnakantselei avalike suhete teenistuse esindajad

 

Põhja-Eesti Päästekeskuse ennetustöö ja avalike suhete büroo ametnikud

(Tlv m 31.05.2006 nr 47 jõust. 05.06.2006)

 

Sekretär                                   Tallinna Kommunaalameti hooldusosakonna peaspetsialist

                                                (Tlv m 31.05.2006 nr 47 jõust. 05.06.2006)

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär