Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni moodustamine
Tallinna Linnavalitsus 08.06.2005 korraldus number 1163
Redaktsiooni kehtivus: - 18.05.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 18.05.2011 nr 848

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

8. juuni 2005 nr 1163-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel ja tulenevalt vajadusest vähendada ohtlike raudteevedusid Tallinna linnas:

 

 

     

1. Moodustada ohtlike raudteevedude vähendamiseks Tallinna linnas ajutine komisjon järgmises koosseisus:

esimees: Jüri Ratas                    Tallinna abilinnapea;

liikmed: Toivo Promm   Tallinna abilinnapea;

  Taavi Aas                   Tallinna abilinnapea;

  Tõnu Tuppits              Tallinna Keskkonnaameti juhataja;

  Eno Saar                    Tallinna Transpordiameti juhataja;

              Sirje Potisepp Põhja- Tallinna vanem.

2. Kutsuda komisjoni töös osalema:

Eero Pärgmäe - Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi välisvahendite osakonna juhataja;

Gerd Krieger – Tallinna Sadama juhatuse liige.

3. Komisjonil esitada linnavalitsusele komisjoni töö vahearuanne 29. juuniks 2005 ja 1. septembriks 2005 ettepanekud ohtlike raudteevedude vähendamiseks Tallinna linnas.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktides 1 ja 2 nimetatud isikutele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär