Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
08.06.2005- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Volituste andmine Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ametnikele piiriprotokollide allkirjastamiseks
Tallinna Linnavalitsus 08.06.2005 korraldus number 1162
Kehtetuks tunnistamine:26.11.2007
Redaktsiooni kehtivus:08.06.2005 - ...

KEHTETU

Tlv m 21.11.2007 nr 98 jõust. 26.11.2007

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

8. juuni 2005 nr 1162-k

 

 

Volituste andmine Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ametnikele piiriprotokollide allkirjastamiseks

 

 

 

Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2003 määrusega nr 264 kehtestatud Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise korra § 21, Tallinna põhimääruse § 4 lg 3 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 09. detsembri 2004 määrusega nr 43 kinnitatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruse punktiga 2.1.10:

 

 

 

1. Volitada kinnisasjade liitmise, jagamise ja piiride muutmise menetlemise käigus katastriüksuste moodustamise piiriprotokollidele alla kirjutama Tallinna Linnaplaneerimise Ameti geomaatika osakonna juhtivspetsialisti Veiko Lõpp’u.

2. Volitada Veiko Lõpp’u töölt eemaloleku ajal punktis 1 nimetatud õigusi teostama Tallinna Linnaplaneerimise Ameti geomaatika osakonna peaspetsialist Saima Noorak’ut.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Veiko Lõpp’ule ja Saima Noorak’ule.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär