Tallinna Linnavalitsus 08.06.2005 korraldus number 1162.
Volituste andmine Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ametnikele piiriprotokollide allkirjastamiseks

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine