Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Keskkonnaameti põhimääruse muutmine
Tallinna Linnavolikogu 02.06.2005 määrus number 27
Jõustumine:10.06.2005
Redaktsiooni kehtivus:10.06.2005 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

2. juuni 2005 nr 27

 

 

Tallinna Keskkonnaameti põhimääruse muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja Tallinna Põhimääruse § 52 lõigete 2 ja 7 alusel.

 

 

§ 1.Muuta Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 43 kinnitatud Tallinna Keskkonnaameti põhimääruse punkti 2.1.20 ja sõnastada see järgmiselt: “2.1.20 Pääsküla prügila sulgemise korraldamine;“.

§ 2. Määrus jõustub 10. juunil 2005.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees