Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Parkimistasu soodustuste andmine ja soodustuste andmisest keeldumine
Tallinna Linnavalitsus 25.05.2005 korraldus number 1026
Redaktsiooni kehtivus:25.05.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. mai  2005 nr 1026-k

 

 

Parkimistasu soodustuste andmine ja soodustuste andmisest keeldumine

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine“ punktide 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 ja 8.7 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni ettepanekutest:

 

 

1. Anda parkimistasu soodustusi korralduse lisas 1 nimetatud asutustele.

2. Mitte anda parkimistasu soodustusi  korralduse lisas 2 nimetatud asutusele ja isikutele.

3. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks korralduse lisades nimetatud asutustele ja isikutele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 25. mai 2005

korralduse nr 1026-k    

LISA 1 

 

 

 

 

 

 

 

Parkimistasu soodustuse saajad

 

 

 

Jrk nr

Parkimisloa taotleja

Parkimisala

Loa hind kroonides

Lubade arv

Kehtivusaja lõpp

1.

Tallinna Kesklinna Valitsus

KINDLAL TÄNAVAL

105.- kuu (97%)

2

31.12.2005

2.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet

KESKLINN

100.- kuu

(96%)

1

31.12.2005

3.

Sotsiaalministeerium

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2005

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 25. mai 2005

korralduse nr 1026-k    

LISA 2 

 

 

 

 

 

 

 

Parkimistasu soodustuse mittesaajad

 

 

 

 

1.

Mittetulundusühing Soome Sõjaveteranide Eesti Ühendus.

2.

Mittetulundusühing Soomepoiste Pärimusühing.

3.

Tallinna Päikesejänku Lasteaed.

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär