Tallinna Linnavalitsus 18.05.2005 korraldus number 980.
Teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine ja liikluskorraldus XLIV Kalevi Suursõit Eesti TT ajal

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine Tvk m 56 20.12.2004 01.01.2005
2 Liiklusseadusega kohalikule omavalitsusele antud liikluse korraldamise ja liiklusohutuse tagamise õiguse delegeerimine Tvk m 8 24.01.2002 31.01.2002