Teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine ja liikluskorraldus XLIV Kalevi Suursõit Eesti TT ajal

Tallinna Linnavalitsus 18.05.2005 korraldus number 980

Redaktsiooni kehtivus 18.05.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

18. mai 2005 nr  980-k

 

 

Teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine ja liikluskorraldus XLIV Kalevi Suursõit Eesti TT ajal

 

 

 

Liiklusseaduse § 2 lg 4 ja § 45 lg 3, Teeseaduse § 33 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri

 2004 määruse nr 56 punkti 7.3.4 ja 24. jaanuari 2002 määruse nr 8 alusel ning

tulenevalt  Mittetulundusühingu Mootorispordi- ja Turismiklubi KALEV 28. märtsi 2005

taotlusest “XLIV Kalevi Suursõit Eesti TT“ läbiviimiseks 04. juunil 2005 ja asjaolust, et

tegemist on rahvusvahelise spordiüritusega, mis on suunatud laiemale avalikkusele

ning mida korraldab mittetulundusühing:

 

 


 

 

1. Lubada mootorispordivõistluse XLIV Kalevi Suursõit Eesti TT läbiviimiseks sulgeda liikluseks 04. juunil 2005 kell 07.00-st kuni 19.00-ni järgmised Tallinna teed ja tänavad:

1.1 Kose tee Rummu teest Lükati teeni;

1.2 Lükati tee Kose teest Kloostrimetsa teeni;

1.3 Kloostrimetsa tee Lükati teest Pirita teeni;

1.4 Pirita tee linnast väljuv suund  Kloostrimetsa teest Rummu teeni.

2. Vabastada Mittetulundusühing Mootorispordi- ja Turismiklubi KALEV punktis 1 nimetatud tänavate sulgemisel teede ja tänavate sulgemise maksust.

3. Tallinna Autobussikoondise Aktsiaseltsil 04. juunil 2005 kella 7.00-st kuni võistluste lõpuni (orienteeruvalt kella 19.00-ni):

3.1 jätta ära autobussiliinidel nr 1, 1A, 8, 34A ja 38 linnast väljuval suunal Rummu ja Pirita peatused;

3.2 suunata liini nr 5 autobussid ümbersõidule Narva maantee, Kose tee, Vabaõhukooli tee, Rahvakooli tee, Puhkekodu tee, Kelluka tee ja Narva maantee kaudu;

3.3 suunata liini nr 34A autobussid ümbersõidule Merivälja tee, Randvere tee, Pärnamäe tee ja Muuga tee kaudu;

3.4 suunata liini nr 38 autobussid ümbersõidule Merivälja tee ja Randvere tee kaudu;

3.5 teha peatused ümbersõidumarsruudile jäävates peatustes;

3.6 paigaldada ärajäävatesse peatustesse vastav info.

4. Aktsiaseltsil MRP Linna Liinid 04. juunil 2005 kella 7.00-st kuni võistluste lõpuni (orienteeruvalt kella 19.00-ni):

4.1 suunata liini nr 49 autobussid ümbersõidule Pärnamäe tee, Randvere tee ja Merivälja tee kaudu;

4.2 teha peatused ümbersõidumarsruudile jäävates peatustes;

4.3 paigaldada ärajäävatesse peatustesse vastav info.

5. Transpordiametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ja teha korraldus teatavaks punktides 2- 3 nimetatud isikutele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Tiina Kitsing

 

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes