Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanime määramine Kesklinnas
Tallinna Linnavalitsus 18.05.2005 määrus number 53 [RT IV, 08.08.2013, 15]
Jõustumine:23.05.2005
Redaktsiooni kehtivus:23.05.2005 - ... [RT IV, 08.08.2013, 15]

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

   18. mai 2005 nr 53

 

 

 

 

 

Tänavanime määramine Kesklinnas

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse §  3 lõike 7 punkt 1, § 4 lõike 1 punkt 4, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 13 lõike 2 punkt 1 ning Tallinna Linnavolikogu 03. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktide 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel.

 

 

 

 

 

§ 1.  Määrata Kesklinnas Sadama asumis Hobujaama tn 9, 11, 13, 15, 17 ja 19 kinnistute detailplaneeringuga tekkivale kahele uuele  tänavale nimeks Roseni tänav ja Rotermanni tänav.

§ 2.  Tallinna Linnaplaneerimise Ametil määrata  Roseni tänava ja Rotermanni tänava nime alusel moodustatavatele kinnistutele aadressid.

§ 3.  Tallinna Kesklinna Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omanike poolt numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänavate ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

§ 4.  Määrus jõustub 23. mail 2005.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Tiina Kitsing

 

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes

 

 

Roseni ja Rotermanni tänava skeem