Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määruse nr 56 muutmine
Tallinna Linnavolikogu 19.05.2005 määrus number 25
Jõustumine:23.05.2005
Redaktsiooni kehtivus:23.05.2005 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

19. mai 2005 nr 25

 

 

Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määruse nr 56 muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2 ja § 22 lõike 1 punkti 2 alusel ning kooskõlas Maksukorralduse seaduse § 3 lõikega 3 ja Kohalike maksude seaduse § 2 lõikega 1, § 5 punktiga 6 ja § 11 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust.

 

 

§ 1.  Täiendada Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määruse nr 56 “Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine“ punkti 5 järgmiste lausetega:

“Tallinna Linnavalitsus võib anda maksusoodustusi ettevõttele, kes teostab ehitus- ja remonditöid enne käesoleva määruse jõustumist väljakuulutatud riigihanke tulemusel sõlmitud hankelepingu alusel avalikes huvides. Maksusoodustuse andmise ja maksu arvestamise aluseks võetakse enne käesoleva määruse jõustumist kehtinud maksumäärad. Maksusoodustuse saamise taotlus tuleb esitada Tallinna Linnavalitsusele Tallinna Transpordiameti kaudu. Taotlusele tuleb lisada maksusoodustuse saamise õigust tõendavad dokumendid.“.

§ 2.  Tallinna Transpordiametil avaldada määrus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ning edastada määrus elektroonilisel teel Maksu- ja Tolliametile.

§ 3.  Määrus jõustub 23. mail 2005. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2005.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees