Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna kriisikomisjoni põhimääruse ja koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 04.05.2005 määrus number 49
Jõustumine:09.05.2005
Kehtetuks tunnistamine:07.12.2009
Redaktsiooni kehtivus:09.05.2005 - ...

KEHTETU:

Tlv m 02.12.2009 nr 88 jõust. 07.12.2009

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

   4. mai 2005 nr 49

 

 

 

 

 

Tallinna kriisikomisjoni põhimääruse ja koosseisu muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 501 lg 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 6. märtsi 2002 määruse nr 26 “Tallinna kriisikomisjoni põhimääruse ja koosseisu kinnitamine“ punkti 1.2 ja 2.3 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 21. aprilli 2005 otsuse nr 92 “Muudatused linnavalitsuse koosseisus“ punktidega 1 ja 2.

 

 

 

 

 

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 6. märtsi 2002 määruse nr 26 lisa 1 punkti 2.3 ja asendada sõnad “Tallinna Politseiprefektuuri“ sõnadega “Põhja Politseiprefektuuri“.

§ 2.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 12. jaanuari 2005 määruse nr 8 lisa järgmiselt:

1) arvata Tallinna kriisikomisjoni koosseisust välja Toomas Vitsut;

2) nimetada Tallinna kriisikomisjoni liikmeks abilinnapea Taavi Aas.

§ 3.  Määrus jõustub 9. mail 2005.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär