Tallinna linna noortenõukogu koosseisu muutmine

Tallinna Linnavalitsus 27.04.2005 määrus number 48
jõustumine 02.05.2005
Kehtetuks tunnistamine 20.09.2012
Redaktsiooni kehtivus 02.05.2005 - 20.09.2012

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 05.09.2012 nr 41, jõustumine 20.09.2012

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

   27. aprill 2005 nr 48

 

 

 

 

 

Tallinna linna noortenõukogu koosseisu muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 50¹  lõike 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 11. veebruari 2004 määrusega nr 9  kinnitatud Tallinna linna noortenõukogu põhimääruse punktidega 2.1 kuni 2.3.

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 24. märtsi 2004 määrusega nr 29 kinnitatud Tallinna linna noortenõukogu koosseisu alljärgnevalt:

(1) arvata noortenõukogu koosseisust välja Helen Lillep, Priit Pramann, Tatjana Muravjova;

(2) kinnitada noortenõukogu koosseisu mittetulundusühingu ELSA Estonia esindaja Margus Poola ja Tallinna abilinnapea Kaia Jäppinen;

(3) lugeda noortenõukogu liige Maria Savisaar täiendavalt Tallinna Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esindajaks noortenõukogu koosseisus.

§ 2. Määrus jõustub 2. mail 2005. 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär