Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 "Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaal-toetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mitte-sõltuvate
Tallinna Linnavolikogu 21.04.2005 määrus number 22
Jõustumine:28.04.2005
Redaktsiooni kehtivus:28.04.2005 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

21. aprill 2005 nr 22

 

 

Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 “Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaal-toetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mitte-sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lg 1 p 5 ning Sotsiaalhoolekande seaduse § 23 p 1 alusel.

 

 

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavolikogu  10. veebruari 2005 määruse nr 13 “Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine“ punkti 5 ja täiendada seda uue lausega järgmises sõnastuses:

“Rakendada määruse lisa 2 punktis 3.1 teises lauses olevat tingimust alates 1. augustist 2005“.

§ 2.  Linnavalitsusel avaldada määruse terviktekst Postimehes.

§ 3.  Määrus jõustub 28. aprillil 2005. Rakendada määrust tagasiulatuvalt alates 17. veebruarist 2005.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees