Tallinna Linnavalitsus 20.04.2005 korraldus number 731.
Linnavara valitseja muutmine (liikluskorraldusvahendid Tallinna Transpordiametile)

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine Tvk m 43 09.12.2004 13.12.2004
2 Linnavara valitsemise kord Tvk m 56 27.11.1997 01.03.1998
3 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996