Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (liikluskorraldusvahendid Tallinna Transpordiametile)
Tallinna Linnavalitsus 20.04.2005 korraldus number 731
Redaktsiooni kehtivus:20.04.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20. aprill 2005 nr 731-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine (liikluskorraldusvahendid Tallinna Transpordiametile)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 4, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega  nr 56 kinnitatud  Linnavara valitsemise korra punktide 3, 5.4, 15, 17 ja 18 alusel ning tulenevalt  Tallinna Linnavolikogu  9. detsembri 2004 määrusest nr 43 “Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine“:

 

 

1. Tallinna Kommunaalametil anda oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Transpordiameti valitsemisele ja bilanssi bilansiline põhivara vastavalt lisale.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Kommunaalametil teha korraldus teatavaks Tallinna Transpordiametile.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 20. aprilli 2005

korralduse nr  731-k     

LISA

 

 

 

Tallinna Kommunaalameti valitsemiselt ja bilansist Tallinna Transpordiameti valitsemisele ja bilanssi üleantavad valmisehitatud maarajatised.

 

Jrk nr.

Vara nimetus

Ühik

Maht

Maksumus

1

Narva maantee lõigus  (Mere pst –Pronksi tn)

 

 

10 886 426.13

 

liikluskorraldusvahendid    sh

 

 

 

 

Foorid

kompl 

 

 

Liiklusmärkide- ja fooride kandjad

tk 

28 

 

 

Tsingitud liiklusmärgi postid

tk

48

 

 

Valgustpeegeldavad liiklusmärgid:

 

 

 

 

I grupi märgid

tk

215

 

 

II grupi märgid

tk

36

 

 

Viidad tänavanimedega

tk

10

 

 

Suunaviidad

tk

1

 

 

Teekatte märgistamine (plastikuga):

 

 

 

 

Pidevjoon 911

300

 

 

Pidevjoon 912

45

 

 

Katkendjoon 921

38

 

 

Katkendjoon 922

15

 

 

Pidevjoon 923

33

 

 

Pidevjoon 924

75

 

 

Nool 951

45

 

 

Nool 952, 953

24

 

 

Nool 954, 955

16

 

 

Teekatte märgistus 945 ("sebra" l. 4,0 m)

600

 

 

Teekatte märgistus 933

20

 

 

Stoppjooned

80

 

 

Märgistus 915

600

 

 

Liiklusmärgid EG ja HI kilega

tk

25

 

 

Liiklusmärgi postid

tk

4

 

 

Moodulkronsteinid

tk

5

 

 

Betoonpoolkerad

tk

4

 

 

Jooned

jm

640

 

2

Islandi väljaku liikluskorraldusvahendid  sh

 

 

4 151 024.70

 

foorid

tk

31

 

 

kaablid

m

1760

 

 

sõidukite andurid

tk

22

 

 

täiendavad liiklusmärgid

tk

52

 

 

haljastus

210

 

3

Gonsiori tn ja Kivisilla tn fooriristmiku

 

 

 

 

liikluskorraldusvahendid  sh

 

 

3 794 099.41

 

transpordifoorid

kompl

5

 

 

jalakäijate foorid

kompl

2

 

4

A. Laikmaa tn fooriristmikud  sh

 

 

1 074 166.53

4.1

A. Laikmaa tn /Hotell Tallinki jalakäijate foor   sh

 

 

 

 

Fooripea 3x210 Futur LED 1 Standard

tk

6

 

 

Fooripea 2x210 Futur LED 1 Standard

tk

6

 

 

Fooriposte

tk

4

 

 

Liiklusmärke

tk

8

 

4.2

Gonsiori tn /A. Laikmaa tn  (Kaubamaja ristmik)   sh

 

 

 

 

Fooripea 3x210 Futur LED 1 Standard

tk

13

 

 

Fooripea 2x210 Futur LED 1 Standard

tk

11

 

 

Fooriposte

tk

9

 

 

Liiklusmärke

tk

12

 

 

Kokku:

 

 

19 905 716.77

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär