Tallinna Botaanikaaia direktori ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimine

Tallinna Linnavalitsus 20.04.2005 korraldus number 715

Redaktsiooni kehtivus 20.04.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20. aprill 2005 nr 715-k

 

 

Tallinna Botaanikaaia direktori ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimine

 

 

 

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 7 lg 2 alusel, kooskõlas Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7, Tallinna Linnavalitsuse 19. juuni 2002 määrusega nr 70 kinnitatud Tallinna Botaanikaaia põhimääruse punktiga 4.1 ja Tallinna linnapea 21. septembri 2004 käskkirjaga nr PO 1/243 “Tallinna Botaanikaaia teadusnõukogu koosseisu kinnitamine“ ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 16. märtsi 2005 korraldusest nr 462-k “Tallinna Botaanikaaia direktori ametist vabastamine“:

 

 

1. Tallinna Botaanikaaia teadusnõukogul viia Tallinna Botaanikaaia direktori valikuks läbi avalik konkurss.

2. Tallinna Keskkonnaametil teha korraldus teatavaks Tallinna Botaanikaaia teadusnõukogule.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär