Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
20.04.2005- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Botaanikaaia direktori ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimine
Tallinna Linnavalitsus 20.04.2005 korraldus number 715
Redaktsiooni kehtivus:20.04.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20. aprill 2005 nr 715-k

 

 

Tallinna Botaanikaaia direktori ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimine

 

 

 

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 7 lg 2 alusel, kooskõlas Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7, Tallinna Linnavalitsuse 19. juuni 2002 määrusega nr 70 kinnitatud Tallinna Botaanikaaia põhimääruse punktiga 4.1 ja Tallinna linnapea 21. septembri 2004 käskkirjaga nr PO 1/243 “Tallinna Botaanikaaia teadusnõukogu koosseisu kinnitamine“ ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 16. märtsi 2005 korraldusest nr 462-k “Tallinna Botaanikaaia direktori ametist vabastamine“:

 

 

1. Tallinna Botaanikaaia teadusnõukogul viia Tallinna Botaanikaaia direktori valikuks läbi avalik konkurss.

2. Tallinna Keskkonnaametil teha korraldus teatavaks Tallinna Botaanikaaia teadusnõukogule.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär