Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 20.04.2005 määrus number 41
jõustumine 25.04.2005

Redaktsiooni kehtivus 25.04.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

    20. aprill 2005 nr 41

 

 

 

Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse §  3 lõike 7 punkt 1, § 4 lõike 1 punkt 4, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 13 lõike 2 punkt 1 ning Tallinna Linnavolikogu 03. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktide 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel.

 

 

 

§ 1. Määrata Lasnamäe linnaosas Tondiraba asumis Varraku tänava ja Mustakivi tee vahelise ühendustee nimeks Tähesaju tee vastavalt lisale.

§ 2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil määrata Tähesaju tee nime alusel moodustatavatele kinnistutele aadressid.

§ 3. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omanike poolt numbrimärkide paigaldamine vastavalt tee ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

§ 4. Määrus jõustub 25. aprillil 2005.

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Tähesaju tee skeem