Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Parkimistasu soodustuste andmine ja soodustuste andmisest keeldumine
Tallinna Linnavalitsus 13.04.2005 korraldus number 664
Redaktsiooni kehtivus:13.04.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

13. aprill 2005 nr 664-k

 

 

Parkimistasu soodustuste andmine ja soodustuste andmisest keeldumine

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine“ punktide 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 ja 8.7 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni ettepanekutest:

 

 

1. Anda parkimistasu soodustusi korralduse lisas nimetatud asutusele ja isikule.

2. Mitte anda parkimistasu soodustusi Tallinna Linna Valimiskomisjonile alljärgnevatel põhjustel: Tallinna Linnavalitsuse 29. detsembri 2004 korraldusega nr 2835-k  eraldati valimiskomisjonile 12 tasuta parkimisluba kesklinna tasulisel parkimisalal parkimiseks 2005. aastal toimuvate valimiste perioodil üheks kuuks. Valimiskomisjon paikneb Vabaduse väljak 7, Tallinna Linnavalitsuse hoones. Valimiskomisjoni liikmetel on võimalik vajadusel kasutada linnaosade valitsustele eraldatud numbrita parkimislube Tallinna tasulisel parkimisalal parkimiseks ning halduskorralduse büroo töötajatele on Tallinna Linnavalitsuse hoone Vabaduse väljak 7 taga asuvasse parklasse väljastatud parkimisload.

3. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks korralduse lisas nimetatud asutusele ja isikule ning Tallinna Linna Valimiskomisjonile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

LISA

Tallinna Linnavalitsuse  13. aprill 2005

korraldusele nr  664-k     

 

 

 

 

 

 

 

Parkimistasu soodustuse saajad

 

 

Jrk nr

Parkimisloa taotleja

Parkimisala

Loa hind kroonides

Lubade arv

Kehtivusaja lõpp

1.

Tallinna Kesklinna Valitsus

KINDLAL TÄNAVAL

105.- kuu (97%)

1

31.12.2005

2.

Tallinna teenetemärgi kavaler
Helmi Kiik (Puur)

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2005

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär