Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määruse nr 56 muutmine"

Tallinna Linnavalitsus 13.04.2005 istungi protokoll number 21/15
jõustumine 13.04.2005

Redaktsiooni kehtivus 13.04.2005 - ...

VÄLJAVÕTE

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

13. aprill 2005 nr 21

 

 

Päevakorrapunkt 15

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu “Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määruse nr 56 muutmine“

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

Esitada Tallinna Linnavolikogule määruse eelnõu “Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määruse nr 56 muutmine“.

 

 

 

 

Tõnis Palts

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

VÄLJAVÕTE ÕIGE