Tallinna Linnavalitsus 13.04.2005 istungi protokoll number 21.
Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määruse nr 56 muutmine"

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine Tvk m 56 20.12.2004 01.01.2005