Tallinna Linnavalitsus 13.04.2005 määrus number 38.
Tallinna Linnavalitsuse määruse muutmine ja kehtetuks tunnistamine

Akti tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine